Volg ons ook

Om lid te worden van Vogelvereniging Zang en Kleur te Zevenhuizen kunt u zich aanmelden bij onze secretaris of vul het onderstaand formulier in:

Bent U al lid bij een andere vereniging, wilt u dit dan ook doorgeven, samen met uw kweeknummer en vanaf welk jaar U al lid bent. Eventueel ook wat voor soort vogels U kweekt !

Kosten van het lidmaatschap:
Volledig : € 30,00
Gast : € 17,50
Jeugd : € 17,50

Duur van het lidmaatschap:
Eén jaar, dit wordt stilzwijgend verlengd.
Opzeggen dient men drie maanden voor het beëindigen van het lidmaatschapjaar, schriftelijk of per e-mail te doen aan de secretaris.
Opzeggingen via telefoon of mondeling worden niet geaccepteerd.
Voor eventuele vragen kunt U zich richten naar één van de bestuursleden of de secretaris.

Hoe kunt u zich aanmelden:
U kunt zich aanmelden door de onderstaande gegevens naar de secretaris te sturen.
Van hem krijgt u dan bericht terug. Met eventueel wanneer uw lidmaatschap in gaat, het huishoudelijk reglement en de wijze van betaling van het lidmaatschap.


Inschrijfformulier Zang en Kleur
Roepnaam Voorletters
Straat Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
Geboortedatum
Kweeknummer
  (U heeft alleen een kweeknummer als u al lid bent, of lid bent geweest bij NBvV.)
Lid sinds  
 
  Man Vrouw  
Wat wilt u?
Soort lidmaatschap ?
Gaat u akkoord?
 
Zetfouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.